วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553

ค่ายศิิลปะตุลา๕๓

คำพูดของไอน์สไตน์ เมื่อครั้งที่เขายังมีชีวิตอยู่ที่ว่า


“จินตนาการสำคัญกว่าความรู้” และ “ความรู้มีขอบเขตจำกัด แต่จินตนาการไร้ขีดจำกัด”

เรียนท่านบรรณาฺธิการ ท่านผู้ปกครอง ที่เคารพ

โรงเรียนศิลปะแหลมคม ขอความกรุณา ฝากข่าวประชาสัมพันธ์

=ค่ายศิลปะปิดเทอมแสนสนุกกับครูแหลมคม=

เริ่มวันจันทร์ที่ ๔ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓

๑.ค่ายค้างแรม เด็กๆจะได้ไปเล่นน้ำทะเล และปีนภูเขาที่ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผ่านกระบวนการทำงานศิลปะ

๒.ค่ายไปเช้าเย็นกลับ เด็กจะไ้เรียนรู้การทำงานศิลปะพร้อมงานประดิษฐ์ จากของที่เหลือใช้ และไปเอาองค์ความรู้นอกสถานที่

รับสมัครเด็กๆ ๕ - ๑๕ ปี ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางศิลปะ

ติดต่อขอดูรายละเอียดได้ที่ http://www.art-laemkom.com/

หรือโทร. ๐๒ ๔๖๖ ๕๒๕๖ และ ๐๒ ๔๖๖ ๕๒๕๗


สอบถามพูดคุยได้ที่...

ครูแป๋ม ๐๘๕-๘๔๑-๖๔๙๑

ครูแจง ๐๘๙-๑๘๔-๙๗๓๕

ครูต้น ๐๘๖-๖๒๑-๖๒๙๓

ครูนก ๐๘๑-๘๑๖-๘๗๘๔


ขอบพระคุณอย่างสูงครับ


....ครูแหลม...

โรงเรียนศิลปะแหลมคม
วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

“กรรมมีจริง ผลของกรรมมีจริง”

“กรรมมีจริง ผลของกรรมมีจริง”


Photobucket


“กรรมดีให้ผลดีจริง กรรมชั่วให้ผลชั่วจริง”


“ผู้ใดทำกรรมใดไว้ จักเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้น ผู้ไม่ได้ทำหาต้องได้รับไม่”


ประเทศไทยนี้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก

มันผู้ใดคิดร้าย..ย่อมตายไม่ดี

......มีให้เห็นแล้ว

“สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม” ที่เป็นคำในพระพุทธศาสนสุภาษิต มีความหมายว่า คนและสัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นไปต่างๆ นานา ทุกข์ก็มี สุขก็มี ดีก็มี ชั่วก็มี มิได้เกิดแต่ผู้ใดอื่น มิได้เกิดแต่อะไรอื่น มิใช่เกิดแต่เหตุใดทั้งนั้น นอกจากกรรมที่ตนได้กระทำแล้วเองเท่านั้น

“กมฺมุนา วตฺตตีโลโก....สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม”

พระพุทธศาสนสุภาษิตบทนี้เป็นคำตอบที่ชัดแจ้ง สำหรับปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นมากมาย

ผู้ที่เป็นมนุษย์ในชาตินี้ อาจเกิดเป็นสัตว์ในชาติหน้าได้ ด้วยอำนาจแห่งกรรมของตนเอง ที่เพียงพอแก่ความเป็นสัตว์ ซึ่งมีต่างๆ ประเภท ทั้งหมู หมา กา ไก่ วัด ควาย ช้าง ม้า ที่อำนาจกรรมอาจนำให้มนุษย์ไปเกิดได้ประเภทนั้นๆใจสำคัญที่สุด ใจต้องคิดไปก่อน เป็นมโนกรรม...กรรมทางใจ อะไรๆ จึงจะเป็นผลตามมา จะดีหรือจะชั่วก็แล้วแต่ใจจะคิดดีหรือคิดชั่ว ผู้ที่ไม่เชื่อเรื่องกรรมที่เกิดจากใจคิด เป็นผู้ที่น่าสงสารที่สุด

ใจที่มีความคิดอาบยาพิษร้าย เป็นใจที่ทำให้ตายได้ทั้งเป็น อันการตายทั้งเป็นนั้น น่าหวาดกลัวยิ่งกว่ามากมายนัก ผู้ที่ตายทั้งเป็น คือ ผู้เป็นคนเลวในสายตาของคนดี เป็นที่รังเกียจของสังคมคนดี ไปสู่ที่ใดจักไม่มีความหมาย เหมือนเป็นความว่างเปล่า ปราศจากการต้อนรับ

Photobucket


ท่านเปรียบว่าตายทั้งเป็นก็เช่นนี้ด้วย คือ ไม่อยู่ในสายตาในความสนใจของผู้ใด เห็นก็เหมือนไม่เห็น จึงเป็นเหมือนวิญญาณที่ไม่มีร่าง ยิ่งกว่านั้นผู้ที่ตายทั้งเป็นคือผู้ที่เป็นดั่งซากศพที่เน่าเหม็น เป็นที่ยินดีพอใจเข้าห้อมล้อมหนาแน่นของเหล่าแมลงวันหรือหนอนน้อยใหญ่เท่านั้น

นั่นก็คือ คนตายทั้งเป็นด้วยกัน หรือคนไม่ดีด้วยกันเท่านั้นที่จะยินดีต้อนรับพวกเดียวกัน “คนดีจักไม่รังเกียจคนไม่ดี...ไม่มีเลย”

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2552

วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2552

วาดเส้น วาดชีวิต(ตอนที่ ๓)

วาดเส้น วาดชีวิต(ตอนที่ ๓) วันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ ตะเกียงหมายเลข ๓

ต่อจากความเดิม..ตะเกียงหมายเลข๒
=วาดเส้น...วาดชีวิตตอนที่๒=วันอาทิตย์ที่๒ สิงหาคม ๕๒


ตะเกียงหมายเลข ๒

สำเร็จแล้วครับ ผลงานของพี่ 5catsวันนี้เราจะขึ้นรูป ตะเกียงหมายเลข ๓
ตะเกียงหมายเลข ๓ ค่อนข้างยาก คือไม่มีเส้นตรงเลย

เราต้องสังเกตให้ดีเทียบทีละส่วน

โดยใช้ดินสอ เป็นตัวช่วย

ในการเทียบมาตราส่วน ที่เรากำหนดขึ้นเอง

ด้วยตารางของเส้นตั้งและเส้นนอน

เหมือนเวลาเราทาสีบ้าน เราต้องสร้างนั่งร้าน
ทดลองเขียน(หยาบ)ดูก่อนนะครับ เพื่อเทียบส่วนความถูกต้อง

เมื่อมั่นใจแล้วจึง ขึ้นบนกระดาษแผ่นจริง...
ไม่ยากแล้วนะครับ..

* ใจเย็นๆ สร้างสมาธิ การทำงานศิลปะเป็นยาที่วิเศษมาก..

ขอบใจพี่แมวเหมียว ที่ตั้งใจ

ขอบใจคุณครูนัฐธิดา ที่มาช่วยสอน

=ครูแหลม=

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

=วาดเส้น...วาดชีวิต=ตอนที่๑

มาฝึกเรียนวิชาวาดเส้นกันครับ

นักเรียน วาดเส้น ตั้งใจกันมากๆ เชิญชมครับต้องเหลาดินสอให้แหลมคม...ครับ

จะทำให้เราบังคับน้ำหนักแสงเงาได้
เวลาเหลาดินสอเราจะได้สมาธิ

ถ้าไม่นิ่ง จะเหลาแล้วไส้หัก...ครับ

แล้วฝึกลงน้ำหนักแสงเงา จากอ่อนไปแก่

จากขาวสุด.....ไปดำสุด
ศึกษา และฝึกเขียนภาพ จากรูปทรงเลขาคณิต

ทรงกลม ..... ทรงกรวย ...


รูปทรงกระบอก

รูปทรงปิรามิด..รูปทรงลูกบาศก์
ทีนี้ก็เก่งแล้ว เริ่มฝึกเขียนสิ่งของรอบๆตัว..

เช่นตะเกียง (หมายเลข๑) ...ไม่ยากเลยครับ ค่อยๆสังเกต

ร่างภาพก่อนครับ

แล้วลงน้ำหนักแสงเงาสำเร็จแล้วครับ... (ตะเกียงฝีมือพี่แมวเหมียว)
ติดตามตะเกียง (หมายเลข๒) ต่อสัปดาห์หน้าครับ

ขอบพระคุณนักเรียนแสนวิเศษ

๑.พี่แมวเหมียว
๒.แม่นา
๓.หมอกิตติยา(แม่ฟางๆ)
๔.น้องพลอย

แล้วมาเรียนกันใหม่นะครับ
=ครูแหลม=